Fiskesäsongen är över men vårt arbete för att förbättra förutsättningarna för arterna i ån fortsätter. Anders Karlsson lämnar följande rapport om restaurering av en sträcka i ån:

Nybroån restaurerad vid Köpingebro!

I höst har den fina strömsträckan längs det nedlagda sockerbruket i Köpingebro restaurerats.

Det gjordes i samband med att en ledarm anlades för att hindra grenar och skräp från att åka in i fiskräknaren. Den återställda strömsträckan börjar strax nedströms fiskräknaren och sträcker sig några hundra meter till den nedströms belägna järnvägsbron.

Sammanlagt lades det ut ca 500 ton sten och lekgrus vilket resulterade i en mycket fin sträcka för havsöringens lek och uppväxt. Insatsen genomfördes av Naturentreprenad syd och bekostades med medel från Länsstyrelsen Skåne.

Med den nu genomförda insatsen är det kilometerlånga strömpartiet mellan Köpingebro och Köpingemölla restaurerat i sin helhet.

Som ett kvitto på den fina naturmiljö som återskapats har en utter etablerat sig på sträckan. Den kan beskådas när den simmar fram och tillbaka genom fiskräknaren bland öringar och ålar.

/Anders K

Utter genom räknaren