Då är det färdigfiskatför iår, men än återstår det en del arbete i ån innan vi kan koppla av!

Som det brukar vara varje år så har det elfiskats under den tidiga hösten. Mats skrev följande:

“Den årliga inventeringen av öringsmolt genomfördes den 11/9 på sträckorna nedströms Köpingemölla och Kullemöllabäcken i Fyledalen. Resultaten jämförs på de bägge lokalerna sen 25 år tillbaka i tiden för att ge en indikation på återväxten av öring i ån.Köpingemölla sträckan uppvisade i år betydligt bättre återväxt, c:a 90 st öringsmolt, på det 25 m långa avsnittet av ån som inventeras. Samma mängd öringsmolt återfanns även på sträckan i Kullemöllabäcken, även om snittstorleken här är mindre. Därutöver fanns det gott om stensimpa och även ett par stycken ålar.”

Under året har det varit hyfsat fiske i ån, varken bättre eller sämre än tidigare år. Det har arbetats en hel del i ån för att hålla vegetationen i schack. Några nya provmedlemmar har det tillkommit och några har försvunnit ur klubben.

Höstfisket utblev till stor det iår på grund av att det inte kom så mycket nederbörd. Det kommer väl nu i slutet på september istället som det brukar och snart är det dags för fisken att gå upp för att leka! Det ska bli spännande att se hur det blir iår, förra året hade vi väldigt bra uppgång, över 7000 fiskar passerade genom räknaren.

Vi kommer under hösten att erbjuda lite nya saker som kommer gå av stapeln under vintern. Bland annat så kommer vi att erbjuda uthyrning av stugan sista helgen i januari (torsdag-söndag) med inkluderat fiske, även första helgen i februari kommer vi köra ett liknande upplägg. för mer info så hör av er till info@nybroan.se så berättar vi mer!

Stugan kommer finnas tillgänglig för uthyrning även under februari, detta året hade vi ingen uthyrning men inför nästa år kan ni hyra den. Bara hör av er!

Vi önskar er en trevlig och frisk höst så ses vi i till våren vid ån!